čtvrtek 26. listopadu 2009

Výstup na LH s kufrem bude jen jednodenní!

Předsednictvo přípravného výboru akce VLHK 2009 se po zralé úvaze rozhodlo, že plánovaný nocleh ve vysokohorském ubytovacím zařízení Kameňák nebude realisován a že se tedy jako obvykle po doufejme úspěšném zdolání vrcholu vrátíme do doliny a poté snad dokonce i do svých domovů... Protože jeden den užívání si na horách nám zajisté stačí...